درباره ما پرینت
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خداآفرین در مهر ماه سال 1385 با موافقت مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و مجوز قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با پذیرش 30 نفر دانشجو درمقطع کاردانی رشته برق الکتروتکنیک رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای بیش از 350 نفر دانشجوی فعال در رشته های زیر بکار خود ادامه می دهد وبا توجه به رسالتی که دارد روز به روز در حال توسعه و پیشرفت می باشد.