دسته بندیهای رویداد

[جلسات عمومی] ( 1 رویداد )

[توضیحات مربوط به دسته]

خبرنامه



آمار بازدید


بازدیدهای امروز:23
بازدیدهای دیروز:61
بازدیدهای این ماه:1148
مجموع بازدیدها:159197
حداکثر بازدیدهای ماهانه:18059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:4510

جدیدترین مقالات

تماس با ما

آدرس: شهرستان خداآفرین، شهر خمارلو، خیابان ورودی ارس، دانشگاه آزاد مرکز خدا آفر ین
تلفن:      5232698 , 5232843 (427)
فکس:    5232699 (427)

ایمیل:   info@iaukhodafarin.ac.ir