تماس با ما
آدرس ::
خیابان ورودی ارس، دانشگاه آزاد مرکز خداآفرین
شهر خمارلو
آذربایجان شرقی، شهرستان خداآفرین
ایران

شماره تلفن: 0427-5232843 , .04275232968.0427-5232698
فاکس: 0427-5232699
شماره موبایل:
http://www.iaukhodafarin.ac.ir

 


خبرنامهآمار بازدید


بازدیدهای امروز:211
بازدیدهای دیروز:294
بازدیدهای این ماه:4541
مجموع بازدیدها:286464
حداکثر بازدیدهای ماهانه:45216
صفحاتی که این ماه بازدید شده:12234

جدیدترین مقالات

تماس با ما

آدرس: شهرستان خداآفرین، شهر خمارلو، خیابان ورودی ارس، دانشگاه آزاد مرکز خدا آفر ین
تلفن:      5232698 , 5232843 (427)
فکس:    5232699 (427)

ایمیل:   info@iaukhodafarin.ac.ir